Slim naar school
Informatie over het onderzoek
UPDATE 24 november 2014: De eerste fase van Slim naar school is afgerond. Ruim 500 kinderen en jongeren deden mee aan twee testrondes, en een deel van de deelnemers deed nog een onderzoek in de MRI-scanner. De analyses van de gegevens zijn in volle gang, en we delen graag de eerste resultaten met u, via de deze link.

Nogmaals veel dank voor de medewerking!

Wordt vervolgd!

-- Het onderzoeksteam van Slim naar school 
Welkom bij 'Slim naar school'!


Op deze website vindt u meer informatie over een onderzoek aan de Faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam.


Hoe kan het dat sommige kinderen schijnbaar moeiteloos door hun schooltijd komen, terwijl andere kinderen vertraging oplopen of zelfs uitvallen? Waarom kan het ene kind zijn huiswerk prima combineren met zijn sociale leven, en het andere kind totaal niet? Welke factoren bepalen hoe een kind omgaat met de verleidingen van het internet en sociale media?

De antwoorden op deze en vergelijkbare vragen zijn niet alleen voor ouders en leerlingen interessant, maar ook voor scholen. Ontwikkelingspsychologen proberen die antwoorden te vinden met behulp van wetenschappelijk onderzoek. Uiteindelijk kunnen scholen die informatie gebruiken om te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen met plezier en succes hun opleiding kunnen afronden.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van ‘doelgericht gedrag’ bij jongeren, bijvoorbeeld huiswerk plannen, afspraken nakomen en presentaties voorbereiden. Voor veel volwassenen is dit al lastig, maar voor jongeren helemaal. Scholieren krijgen dagelijks te maken met allerlei impulsen uit de buitenwereld waardoor zij worden afgeleid. Zij zijn bijvoorbeeld voortdurend bezig met sociale media, hun mobiele telefoon en internet. Het is waarschijnlijk dat zij zich daardoor minder goed kunnen concentreren op het maken van hun huiswerk. Ook is tijdens deze leeftijd de invloed van vrienden heel belangrijk. Om bij een bepaalde vriendengroep te horen zijn jongeren soms zelfs bereid risico’s te nemen. Gelukkig is er de zogeheten cognitieve controle, die ervoor zorgt dat mensen doelgericht gedrag kunnen vertonen en daardoor goed kunnen functioneren in hun omgeving. Bij de meeste kinderen raakt het cognitieve controlesysteem en het systeem dat omgaat met impulsen uit de buitenwereld tijdens de adolescentie in balans. Er zijn hierbij echter grote verschillen tussen kinderen. Het doel van het onderzoek is om dieper in te gaan op deze verschillen, en hun achterliggende oorzaak. 

De onderdelen van het onderzoek

Via deelnemende scholen zal aan de ouders van de leerlingen om toestemming voor deelname van hun zoon of dochter worden gevraagd. Aan de leerlingen die meedoen vragen wij om testjes op de computer te doen en om een aantal korte vragenlijsten in te vullen. Verder vragen we de ouders van de kinderen om twee vragenlijsten in te vullen. De leerkracht vult voor een willekeurige selectie van de klas ook een vragenlijst in.

Meten op meerdere momenten

De omstandigheden in het dagelijks leven van kinderen en jongeren veranderen snel. Net als hun eigen ontwikkeling. Precies die factoren zijn van groot belang. Daarom 
vragen wij het kind / de jongere, hun ouders en de leerkracht om dezelfde taken en vragenlijsten een jaar later nogmaals in te vullen. Dit is wat ons onderzoek (mede) uniek maakt: op die manier zetten we de momentopname van de eerste meting in een breder perspectief.

Informatie over het onderzoek
Onderzoeksteam
Vragenlijst invullen
Publicaties
Contact
Adreswijziging doorgeven
Nieuws en interessante links